Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Díjlovaglás

2015.10.24

Díjlovaglás Lépesről Lépésre:

Pontosan hogy is néz ki egy gyakorlat? Hogyan kell a lovasnak adott feladatot korrekten végrehajtania? Milyen gyakori hibák fordulnak elő? Mindezekre a kérdésekre szeretnénk a következő sorozatunkban választ adni. A kiképzések során mindenekelőtt az elengedettséget és a támaszkodást tartsuk a középpontban.

Sokszor már tébollyá válik, amikor egy ember a „valós" életben sikeres, halom pénzt keres a rátermettségével, aztán mikor kicseréli az íróasztalt a ló nyergére, még egy egyszerű kört is képtelen lelovagolni. Az is igaz, hogy a lovaglás egy terjedelmes szaknyelv által van megáldva. Sokaknak ezzel van a problémájuk, bár megfelelő edző mellett ennek nem szabadna előfordulnia. Díjlovagló sorozatunkban próbáltunk egy mindenki által érthető magyarázatot adni a különböző gyakorlatok elsajátításához, lovaglás előtti megértéséhez, átgondolásához. Természetesen mindenre itt sem találhat a lovas választ, azt a napi edzések során kell keresnie, utánakérdeznie.
Minden feladat végén csillagokkal megjelölt, Feltételek címszó található. Ebben adunk felvilágosítást arról, a csillagok darabszámával súlyozva, hogy a lovaglás során mely tulajdonságokat kell jobban szem előtt tartani, a korrekt lovaglás során megkövetelni, és ezzel egyben javítani is. Így az olvasó képet kaphat arról, amit lovasként aznap a lovával el szeretne érni.
1. Egész felvétel

A feladat célja
Az egész felvétel abszolút szükséges egy ló kontrollálásához: aki meg tudja állítani a lovat, kritikus szituációkat, és ezzel baleseteket kerülhet el. A díjlovas programokban az egész felvételek adnak felvilágosítást arról, hogy a ló átengedő-e, és a lovasnak korrekt-e a befolyása. Az egész felvétel minden jármódból a ló tornáztatása, a hátulsó láb a súlypont alá lép, a hát ívelt, és a ló a szárnak utánanyúlik.

Végrehajtása
Az egész felvétel minden segítség együttes működése megállás céljából. Ez akkor sikerülhet jól, ha a ló, mindegy, milyen jármódból, átengedően, megfeszülés nélkül azonnal megáll, azonkívül nyugodtan és biztosan áll a lovassegítségekre, a súlyt egyidejűleg mind a 4 lábára egyenletesen elosztja.

Segítségek
Az egész felvételnél tulajdonképpen az összes lovassegítség egyidejűleg dolgozik, mégpedig azonos időben. Ha a lovas egész felvételt szándékozik kiadni, a lovát először fél felvétellel elő kell készítenie, ekkor egy testsúlysegítséget ad, lábszárral előrehajtja a lovat, és egyúttal egy kitartó szársegítséget használ. A kitartó szársegítség kvázi a fék, de csak röviden, és mindig az előrehajtó csizmasegítséggel összekötve adható. Mivel a nyomás ellennyomást vált ki, a húzás ellenhúzást okoz. Ha a lovas húz, tehát csak a száron, a ló hátban hosszan előrekerül, a nyak és a test bevetésével ellenhúz úgy, mintha egy kocsit húzna. A lovas ekkor még többet húz, a ló úgyszintén... - már nem fog sikerülni a felvétel. Ha azonban a szársegítség kombinálva van az előrehajtó csizmasegítséggel, a ló hátulsó lábát alálépteti, és ezzel a terhet felveszi. A ló optikailag rövidebb lesz, „bezárja a lovas". Emellett a mellső láb tehermentesül, a szársegítség tulajdonképpen csak ekkor funkcionál „fékként". Fontos a kontrollált testsúlysegítség bevetése is a felvétel alatt. Ezzel a ló megrövidülhet, a hátának íveltnek kell lennie. Mindez csak akkor sikerülhet, ha a lovas nagyon nyugodt, és teljes egyensúlyban ül a lovon. Sok lovas hajlamos arra, hogy egész felvételnél a testsúlyát hátrahelyezi, és ehhez talán még a lábait előre ki is nyújtja. A ló persze nagyon érzékeny hátban, és a lovas ezen a terhelésen keresztül roppant nagy nyomást gyakorol a ló hátizomzatára. A ló ez alól a nyomás alól további előrefutással próbál menekülni. Ha ezeken túl még a lovas lábszára is előrecsúszik, a ló hátulsó lába kimarad, a háta belóg, és a nyomást még erősebbnek érzi. Olyan lovaknál, amelyek hajlamosak a szárra való túlzott támaszkodásra, egy enyhe és rövid ideig tartó előrehajlással kell a hátat tehermentesíteni.
A segítségeket az egész felvételhez addig kell ismételni, amíg a ló teljesen meg nem áll. Átengedő lovaknál már rögtön az első segítségkombináció után, kevésbé átengedőknél vagy még nem olyan régóta képzett lovaknál egy kis késleltetés előfordul, amit edzéssel lehet javítani.

Gyakori hibák
Elnyúló felvétel (lépésben vagy ügetésben), kéz ellentart, ferdeség, kimaradó hátulsó lábak, sok lovaskéz, lovas előreesik vagy hátradől.

Sajátosságok
Alapgyakorlat, a feloldó fázis végén és munkafázisban is alkalmazható, minden alapjármódból lovagolható, javítja a hordozóképességet.

Feltételek
Ütem: *, elengedettség: **, támaszkodás: ***, lendület: ***, egyenesre igazítás: **, összeszedettség: ***
2. Félfelvétel

A feladat célja
Különböző gyakorlatokat csak akkor lehet lovagolni, ha a félfelvétel már megfelelően működik. Korrekt félfelvételnél a kiképzési skála minden pontja egyidejűleg javítható.

Végrehajtása
Egy félfelvétel nem gyakorlat, ez inkább több segítség együttes kombinációja, amivel a lovas a lova figyelmét felkelti, és növeli a „kapcsolatot" a testsúly-, csizma- és szársegítségek között. Félfelvétel mindig akkor van, ha a lovas a lovától valamit szeretne - egy feladatot, több feligazítást vagy változtatást egyik jármódból a másikba. Ezért a lónak mindig ütemben kell maradnia, elengedettnek, és egy biztos, de könnyed támaszkodásban lennie a zablával.

Segítségek
A félfelvétel legjobban akkor sikerül, ha a lovasnál mindez teljesen automatikusan megy végbe, anélkül, hogy sokat gondolkozna rajta. A félfelvétel áll a megnövelt impulzusok, a testsúly-, a csizma- (kétoldali rövid nyomás) és a kitartó szársegítség (ököl állítva tartva, enyhén befelé fordítva) együttes kombinációjából, amit mindig a szár utánaengedése követ. Ezt hívják úgy, hogy a lovas egyidejűleg előrehajtja és vissza is tartja a lovat, ezáltal leheletnyit „összetolja" a lovát. Ha a ló elfogadja ezt a segítséget, a hátulsó lábával mélyen a súlypontja alá lép, ez teljesen észrevehető, érezhető. A következő gyakorlattól függ, hogy a továbbiakban az előre-, az oldalrahajtó vagy a kitartó segítséget kell-e intenzívebbé tenni. Akinek problémája van a helyes félfelvétel „érzésével", segíthet magának azzal, hogy közben a megállásra gondol. Abban a pillanatban, amikor a ló a segítséget a megálláshoz szeretné felhasználni, újra többet kell előrehajtani. Ha ez többször egymás után folyamatosan sikerül anélkül, hogy a ló megállna, akkor a lovas felfogta a félfelvétel lényegét.

Gyakori hibák
Kéz ellentart, kevéssé átengedő ló, kimaradó hátulsó lábak, kemény hát, túl sok lovas befolyás.

Sajátosságok
Alapgyakorlat, a koordinációt és a hordozóerőnlétet javítja.

Feltételek
Ütem: ***, elengedettség: ***, támaszkodás: ***, lendület: ***, egyenesre igazítás: ***, összeszedettség: ***
3. Hajlítás

A feladat célja
Sok gyakorlatnál a lovat csak egyidejűleg mindkét szárral lehet fordítani (támaszkodás). Hosszú idejű nyombiztonságon alapul (egyenes irány), a kívánt lendület és később az összeszedettség is elérhető a hajlítással, ha a ló jobban ki tudja magát egyensúlyozni, amivel tehermentesíti az ín- és csontrendszert.

Végrehajtása
A hajlítás nem gyakorlat, hanem sok feladatnak az előfeltétele. Hajlításban menő ló a testének hossztengelyével egy hajlított vonalra van állítva, és ezen mozog. A hajlítás mértéke ahhoz igazodik, hogy milyen nagy az íve. Elvileg egy hajlított ló tarkóban is mindig állított, de állítás nélkül nincs hajlítás.

Segítségek
Hajlításnál a legjobb a ló hossztengelyét a tarkótól a farokig magunkban masszívnak elképzelni, amiben azonban egy elasztikus szál is van. Ennek a szálnak az elhajlításához a kezdő- és végpontot egymáshoz kell közelíteni. Csak úgy sikerül, ha a szál közepén egy ellenállás található, ami forgáspontot képez, ezzel segítve, hogy a szál meghajoljon. Lovaglásnál ez a forgáspont a lovas belső lábszára, ami a belső hevederen fekszik. Pongyolán mondva: a belső szárral lesz a ló feje befelé hozva (szál kezdete), a hátulsó lába lezárva a heveder mögött fekvő lábszárral (szál vége). Mindezt egyszerűen egy kiflihez is hasonlíthatjuk. Tehát mind a 3 komponens - belső szár, külső és belső csizma - feltétele a korrekt hajlításnak. Ha egy komponens hiányzik, a hajlítás nem lehetséges. Éppúgy kevés, ha egy extrém módon lesz kiemelve.

Gyakori hibák
Túl kevés hajlítás, hajlítás teljes hiánya, kitérő hátulsó láb, külső vállára eső ló, túl sok állítás, a ló tarkóban elferdül, túl sok belső szár.

Sajátosság
Feltétele a lókímélő lovaglásnak és sok feladatnak, a laterális mozgathatóságot segíti.

Feltételek
Ütem: *, elengedettség: *, támaszkodás: **, lendület: **, egyenesre igazítás: ***, összeszedettség: **
4. Kiskör

A feladat célja
A kiskör az egyik legjobb gimnasztikai gyakorlat, mert itt több gimnasztikai elem egyidejűleg kapcsolódik össze, ezek a következők: a ló belső oldali izomzatának (nyak, törzs) megrövidítése és ezzel erősítése, a külső izmok nyújtása és ezzel a hajlíthatóság javítása, az egyes ízületek szögellései megnövekednek (belső far), ezzel egy időben a külső oldali ízületek megnyúlnak. Így a lovas mindkét kézen egyenletesen át tudja tornáztatni a lovát, amit az egyenesre lovaglás is éppúgy megkíván, valamint javítja az egyensúlyt, a hátulsó láb erőnlétét és ezzel az összeszedettséget is. A ló kiskör alatt mindig terhelve van, a belső hátulsó lábbal mélyen a súlypont alá lép.

Végrehajtása
A kiskört (6, 8 vagy 10 méter) egy szabályos köríven kell lovagolni. A lovas a lovat a belső csizmája köré a körvonalra állítja és hajlítja, a hátulsó láb marad a mellső patanyomán. A mindenkori jármód ütemének és lendületének kiskörön is meg kell maradnia.

Segítségek
A helyes segítségadáshoz hozzájön a kiskörnél még egy bizonyos térbeli képzelőerő is, hogy ténylegesen kört tudjon a lovas lovagolni. Már 1-2 méterrel a kezdési pont előtt a lovat enyhén belső állításba kell helyezni, mely az adott kezdési ponton a fordításhoz meg lesz erősítve azáltal, hogy a külső lábszár enyhén a heveder mögé csúszik, a belső csizma marad a hevedernél. A külső szárat enyhén engedjük, ezzel a külső oldali nyak és törzs izomzata megnyúlik. A külső szár és a külső csizma kontroll alatt tartja a ló vállát és a hátulsó lábait. Amint a ló az állítást és hajlítást elfogadja, a belső szárat rögtön engedni kell, ezáltal a belső hátulsó láb előrelépését lehetővé teszi, a vállszabadságot garantálja, és a lovat sem billentjük ki az egyensúlyából. Ezeket a segítségeket a kiskör gyakorlatának végéig egyenletesen fent kell tartani. Egyes lovak hajlamosak arra, hogy a külső vállukra esnek vagy oldalra tolódnak, mely egy jelzés is lehet arra, hogy a lovas belső keze túl kemény. Extrém esetben, mint más hajlított vonalon történő lovaglás során, az edzés alatt átmenetileg 1-2 métert ellenállításban kell lovagolni.

Gyakori hibák
Nem kerek kör, túl kicsi vagy túl nagy kör, szögletesség, kevés/sok hajlítás, kitérő hátulsó láb, külső vállára eső ló, oldalra tolódás.

Sajátosságok
Alapgyakorlat, feloldó fázisban nagyobb, munkafázisban kisebb kör lovaglása, vágtában csak „L" szinttől van megkövetelve.

Feltételek
Ütem: *, elengedettség: **, támaszkodás: **, lendület: *, egyenesre igazítás: *, összeszedettség: **
6. Egyszerű ugrásváltás

A feladat célja
Korrekten lovagolva jól átmozgatja a lovat, és javítja az átengedő készséget, mindenekelőtt akkor, ha a lovas gyakran, többször egymás után lovagolja. A különböző segítségek együttes alkalmazása során, a felvételek és fordulatok cseréjén keresztül a lovat hátulról előre, kézbe hajtva kell lovagolni, ennek hatására a lónak a hátulsó lábával fokozottan kell a súlypontja alá lépnie. Egyidejűleg a gyakori kézváltásokkal a ló testének mindkét oldalán az izomrészek felváltva könnyedén lesznek megrövidítve és megnyújtva, ami segíti az újbóli egyenesre lovaglást. Az egyszerű ugrásváltás nagyon jó előkészítés az összeszedett munkára, felépíti az izomzatot a hátulsó lábra, és javítja az átengedő készséget.

Végrehajtása
Az egyszerű ugrásváltás során a ló tiszta 3 ütemű vágtából a segítségekre figyelve, simulékonyan és megakadás nélkül, azonnal tiszta lépésre vált át, és 3-4 lépés után átállítva, áthajlítva, újra a lovas segítségére a másik kézen vágtára vált.

Segítségek
Akkor sikerül az egyszerű ugrásváltás, ha a ló biztosan együttműködik a segítségekre, és tiszta 3 ütemben vágtázik. A lovas elsősorban arra a pontra koncentráljon, ahol a galoppból a lépésbe való első átmenetet akarja meglovagolni. Ha ezt úgy hívják, hogy a „rövid oldal közepén egyszerű ugrásváltás", legyen a lépés átmenete röviddel az A, ill. a C előtt lovagolva, és 3-4 lépést követően, röviddel az A, ill. a C után újra vágtabeugratás következzen. Az egyszerű ugrásváltás bevezetéséhez a lovas több felvételt ad, amivel a ló figyelmét felkelti. Egyidejűleg a külső csizmát hagyja, ami a galoppban a heveder mögött fekszik, hogy előbbre, a kiindulási helyzetbe kerüljön. Egy rövid pillanat erejéig túlsúlyban van a kitartó szársegítség az egyidejűleg arányos előrehajtó csizmasegítséggel szemben. Ha ez helyesen van összehangolva, egy kicsit összetolja a lovat, a terhet a hátulsó lábak veszik fel, és vágtából közvetlenül lépésre vált át. Ebben a pillanatban a lovasnak újra gyorsan kell reagálnia, és a lépést kiengednie, amihez a lovas mindkét kezével enyhén enged, és csizmával kissé utánahajt. A ló a lovas keze után nyúlik, és lépésben megtalálja a saját ütemét. A rövid lépésfázis alatt a lovasnak gondolatban számolnia kell, és kb. a harmadikra, de legkésőbb a negyedikre, az újbóli vágtázáshoz kell adnia a segítséget: fél felvétellel a ló figyelmét felkelti, a belső ülőcsontját fokozottan megterheli, a belső szárral a lovat enyhén belső állításba állítja, egyidejűleg a külső csizmát a heveder mögé helyezi, mialatt a belső lábszár a hevedernél rövid impulzusokkal az előrehajtó segítséget fenntartja. Abban a pillanatban, amikor a ló be akar ugrani vágtába, a belső szárat enyhén engedni kell, hogy vágtánál ne akadjon meg a lovas kezében.

Gyakori hibák
Váltás nem a középponton történik, túlfutás, ügetés, elmosódott jármód (lépés alig felismerhető), túl kevés/túl sok lépés, a ló feszeng, elejére esik, ellentart, a vágta nem tiszta ütemű.

Sajátosságok
Magasabb gyakorlat, munkafázishoz alkalmazható, lovagolható munka- és összeszedett vágtából, koordináció és hordozóerő, átengedőség javítása.

Feltételek
Ütem: **, elengedettség: **, támaszkodás: ***, lendület: **, egyenesre igazítás: ***, összeszedettség: ***
5. Átváltás

A feladat célja
Ügetésben átváltásnál lehet a lovas segítségadásait és a ló átengedő készségét megvizsgálni. Ekkor a lovat jól át lehet mozgatni, illetve a gyakorlatot a piruett első lépcsőjeként is fel lehet használni. Az átváltás elősegíti a ló átengedőségét, és a belső hátulsó láb terhelhetőségét növeli.

Végrehajtása
Az átváltás egy félkörrel kezdődik, ami nem ívben, hanem egy egyenes mentén vezet vissza a patanyomhoz. A napi munka során az átváltást a pálya tetszés szerinti helyén lehet lovagolni, mégis ajánlatos kezdettől fogva ahhoz hozzászokni, hogy a feladatot egy kijelölt ponton hajtsuk végre, amit később a díjlovagló programokban megkívánnak. Ha ez a váltás egy hosszú oldal második sarkában helyezkedik el, akkor sarokból váltásnak mondjuk. Rövid oldal második sarkából történő átváltás lovaglása fiatal, kevésbé kiképzett lovaknál még nem ajánlott.

Segítségadások
Egy korrekt átváltás a lovastól koncentrációt, ügyességet és térlátást kíván. Röviddel a kinézett fordulópont előtt egy fél felvétellel kell felhívnia a lovasnak a lova figyelmét, egyidejűleg a belső oldalra állítja, melyben egy kicsit befelé megrövidíti a szárat, ezzel a fordulópont még jobban rögzítve lesz. A belső lábszár a hevedernél van, a külső a fordulásnál kissé a heveder mögé csúszik. A külső szár annyival enged, amennyit a belső szárral való állítás megkíván. A lovasnak figyelnie kell arra, hogy ne legyen többet állítva, mint hajlítva, mert csak ekkor lehet az átváltás első részét egyenletes köríven, korrekt hajlításban lovagolni. Ha a ló elfogadja az állítást és hajlítást, a belső kéznek rögtön újra „puhának" kell lennie anélkül, hogy a kapcsolat a ló szájával elveszne. Így sikerülhet elkerülni azt, nehogy a belső hátulsó láb kimaradjon, és a ló ne járjon tisztán a köríven. Az átváltás felénél a lovas a belső állítást lassan feladja, mindkét ülepét újra egyidejűleg terheli, és a külső lábszárát is újra a kiindulási pozícióba, a hevederhez csúsztatja úgy, hogy ezzel a lovat egyenesre lovagolja. Ebben az egyenes testtartásban kerüljön az átló a patanyomba visszalovaglásra. A patanyom elérésekor a lovas a lovat kissé a belső kézre állítja. Az utolsó állításnak alig észrevehetőnek kell lennie, mikor is a ló már lapos szögben a nyomhoz közelít. Mihelyt a ló hátulsó lába is újra a patanyomon van, a lovas felenged az állító és hajlító segítségekkel, és újra egyenesre lovagolja a lovat.
Néhány ló hajlamos arra - elsősorban vágtában -, hogy a patanyomra való átló visszalovaglásánál oldalt eltolódjon. Ezen segít, ha a lovat kicsit többet előrelovagoljuk, és edzés során néhány lépést, ill. ugrást enyhén ellentétes irányba állítva teszünk meg, vagyis nem a patanyom, hanem a pálya közepe az irányadó.

Leggyakoribb hibák
A fordítás túl korán vagy későn történik, a feladat első része nem kör (kerek), kimaradó hátulsó láb, nem tiszta jármód, túl meredek vagy túl lapos szögben történik a patanyomra való visszatérés, szűk fordítás.

Sajátosság
Alapgyakorlat, lovaglása összeszedetten és munkatempóban minden jármódban, hajlíthatóság és hordozóerő.

Feltételek
Ütem: *, elengedettség: *, támaszkodás: *, lendület: *, egyenesre igazítás: *, összeszedettség: *